Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém společnosti MATRIX a.s.

Vnitřní oznamovací systém společnosti MATRIX a.s.

Podání podnětu 

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici. Anonymní podání nebudou šetřena. Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; ústně (telefonicky); osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby:

ELEKTRONICKY

  • elektronické podání prostřednictvím e-mailové adresy oznamto@matrix-as.cz
  • elektronické podání prostřednictvím formuláře

OSOBNĚ ČI TELEFONICKY

  • osobně příslušným osobám, k zastižení na adrese MATRIX a.s., Třebešov 1, 51601 - Ing. Jakub Kaloč 
  • telefonicky příslušným osobám na tel. číslo +420 494 384 593

 

FORMULÁŘ K PODÁNÍ PODNĚTU